Gedragsbegeleiding
In de connectiemethode (De Bolster, 2009) wordt probleemgevend gedrag van de hond niet als probleem gezien. Ieder mens en iedere hond heeft zijn gevoelens en emoties. Het zijn deze gevoelens en emoties die ons gedrag sturen. Als we de gevoelens en emoties van de hond begrijpen en er op een goede manier mee omgaan, kan probleemgevend gedrag afnemen en/of veranderen in evenwicht, vertrouwen en blijdschap.

Tijdens een gedragsevaluatie kijk ik naar het gedrag van de hond en vertaal dat naar de gevoelens en emoties die daaronder liggen. Op basis daarvan bied ik oplossingen. Ik baseer die oplossingen altijd op begrip, steun en zorg voor de hond. Dit is het uitgangspunt voor het omzetten van negatieve gevoelens in positieve gevoelens, zodat hond en mens het samen weer fijn kunnen hebben.

Enkele voorbeelden van probleemgevend gedrag:

  • Agressie naar eigenaren, vreemde mensen en andere honden en dieren.
  • Hyperactiviteit.
  • Onzindelijkheid.
  • Overdreven blaffen.
  • Uitvallen of trekken aan de lijn of andere problemen tijdens het wandelen.
  • Angst voor mensen, honden, dieren, geluiden, etc.
  • Verlatingsangst.
  • Dwangmatig gedrag zoals schaduwen jagen, staart najagen, auto’s najagen, etc.

Na de gedragsevaluatie ontvang je een schriftelijke samenvatting van het consult en het advies, zodat je alle informatie bij elkaar hebt en nog eens rustig na kunt lezen. Tussen de verschillende consulten zijn er telefonisch coaching- en contactmomenten via Whatsapp of e-mail om vragen te kunnen stellen en de ontwikkelingen in het oog te houden.