Wie ben ik?

Mijn naam is Emmie de Nijs Bik-Bollen en ik ben geboren in 1988 in Oosterhout. Samen met mijn man Bart, onze twee zonen Melle en Robbe en onze honden Bones en Apple woon ik in Oosteind. Van kleins af aan heb ik altijd dieren om me heen gehad; daaruit is mijn passie voor honden ontstaan.

Die passie is in de loop der jaren zo gegroeid dat ik meer van honden wilde weten en er meer mee wilde doen. Na mijn opleiding sociaal pedagogische hulpverlening heb ik verschillende seminars, workshops en lezingen bijgewoond en een aantal opleidingen gevolgd. Inmiddels heb ik de opleiding tot dog assisted coach (Pets4Care), tot hondengedragstherapeut (De Bolster Academy) en tot kind-hond-professional (Dierbare Ontmoetingen) met succes afgerond. De kennis en ervaringen vanuit deze opleidingen vullen elkaar mooi aan en vormen een waardevolle basis voor mijn werkzaamheden bij Hond&Coach.

Emmie & Bones

Visie

Ik werk volgens de connectiemethode (De Bolster, 2009). De connectiemethode is geen trainingsmethode, maar een natuurlijke manier van omgaan met de hond waarbij de hond goed is zoals hij is.

Deze methode is gestoeld op de intentie om vriendelijk en geweldloos met mens én hond om te gaan. Er wordt gekeken vanuit het perspectief van de hond en diens noden. Hierbij zijn er drie vragen leidend:

 1. Hoe is het voor jou?
  Ik bekijk hoe de huidige situatie is en hoe dit voor de hond is. Hoe ervaart de hond het en hoe gaat het met hem in deze situatie?
 2. Wat wil je?
  Ik kijk naar wat er gebeurt en waarom de hond bepaald gedrag vertoont. Wat zou de hond (nog meer) willen?
 3. Wat heb je nodig?
  Iedere hond heeft noden. Dit kan op praktisch gebied zijn (bijvoorbeeld een comfortabele plaats), maar het kan ook iets minder tastbaars zijn (bijvoorbeeld voorspelbaarheid). Soms kunnen honden (of eigenaren) andere dingen ‘willen’ dan de dingen die de hond nodig heeft. Het is goed om oog te hebben voor wat de hond wil, maar soms is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om een andere keuze te maken op basis van wat de hond nodig heeft.

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het gedrag van de hond, zoals natuurlijke behoeften van de hond, ervaringen, eigenschappen die bij het ras horen, medische achtergrond en de manier waarop hij door de eigenaar gezien en behandeld wordt. Al deze facetten worden meegenomen in de connectiemethode.

Ook de eigenaar is belangrijk binnen de connectiemethode. Bovenstaande drie vragen worden daarom niet alleen voor de hond gesteld, maar ook aan diens eigenaren:

 1. Hoe is het voor jou?
  Ongewenst of probleemgevend gedrag van de hond kan grote gevolgen hebben voor het (sociale) leven van eigenaren, waarbij vaak emoties komen kijken. Het is belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben.
 2. Wat wil je?
  Er is ruimte voor de eigenaar om aan te geven wat hij belangrijk vindt of anders zou willen; waar aan gewerkt kan worden. Het welzijn van de hond en de eigenaar zijn leidend. Niet alles is maakbaar en soms gaat het om het accepteren of het leefbaar maken van een situatie.
 3. Wat heb je nodig?
  We bespreken wat de eigenaar nodig heeft om met zijn hond aan de slag te gaan. Dit kunnen bijvoorbeeld managementtools, begrip voor de hond, praktische zaken, vaardigheden of coaching zijn. We stellen een plan op dat bij de eigenaar en de hond past.

Hond&Kind

Veel honden leven in een gezin; ze wonen bij volwassenen én kinderen. Kinderen en honden kunnen beste vrienden zijn, maar helaas gaat het ook weleens fout. Onwetendheid, onbegrip of miscommunicatie zijn enkele oorzaken voor het fout gaan van het contact tussen kinderen en honden.

Ik werk vanuit de gezinsdriehoek. Er is oog voor alle drie de partijen binnen het gezin: het kind, de hond en de ouders. Het is belangrijk dat ook het kind bij de hond betrokken wordt, een aandeel heeft en dat beiden zichzelf mogen zijn. Ouders hebben hierbij een belangrijke rol. Ik ontwikkel een plan op maat dat gericht is op alle partijen.


Contact

Verstuur